COMPRA AGREGADA

Preu, qualitat i servei

La Compra Agregada és un servei que s’ofereix als Clubs per millorar la gestió de les despeses relacionades amb els materials i serveis més habituals del sector. Gaudint d’unes òptimes condicions de preu, qualitat i servei amb diferents proveïdors.

Des de la Federació treballem amb diferents proveïdors per tancar els millors acords per cada producte o servei. A través del correu  compraagregada@vela.ca  o el telèfon 93 224 39 00, us facilitarem les condicions, el contacte dels proveïdors i el nº de referència.